Lokaty bankowe

Bezpieczne oszczędzanie, a przy tym możliwość zarobienia pewnych pieniędzy bez ryzyka? Taką możliwość dają tylko lokaty. Jeśli chcesz wiedzieć, na jakiej lokacie jest teraz najlepsze oprocentowanie, zapraszamy cię do skorzystania z naszego rankingu. Jakie informacje można tutaj znaleźć? Wszystkie, które dotyczą bankowych lokat. Dlaczego lokata w banku jest bezpieczna i warto z niej skorzystać? Najważniejsze jej zalety to między innymi bezpieczeństwo. Tylko lokata bankowa jest objęta gwarancją BFG. Pozwala to ze spokojem przechowywać na niej pieniądze, nie martwiąc się o to, że w razie problemów finansowych banku, nasze oszczędności przepadną. Nic podobnego. Nawet w takiej sytuacji odzyskasz pełną kwotę pieniędzy, które wpłaciłeś na rachunek lokaty. Wróćmy jednak do znacznie przyjemniejszych rzeczy, czyli tego, ile można zarobić na lokatach bankowych oraz w jakim wyborze są one do naszej dyspozycji.

Wybór lokat jest naprawdę oszałamiający i może przyprawić o ból głowy. Na którą z nich się zdecydować? Długo czy krótkoterminową? Na jakich warunkach jest udzielana? Jak są kapitalizowane odsetki? Czy wybrana lokata w banku zostaje automatycznie przedłużona, czy pieniądze są bezpośrednio po zakończeniu przelewane na twoje konto osobiste? Na każde z tych pytań chcemy poznać odpowiedź i nie ma w tym nic dziwnego. Niestety, w przypadku niektórych banków samodzielne analizowanie ofert wymaga sporo czasu i umiejętności. Chcemy Wam tego oszczędzić, dlatego codziennie sprawdzam oferty banków, śledząc nowości pojawiające się w grupie lokat.

Jak założyć lokatę bankową? Jest na to jeden i najwygodniejszy sposób. Wypełnij wniosek online, uzupełniając go swoimi danymi. Jakiego rodzaju informacje będą potrzebne do prawidłowego wypełnienia wniosku? Przede wszystkim twoje imię i nazwisko. Następnie należy wpisać zadeklarowaną przez ciebie kwotę pieniędzy, którą zamierzasz wpłacić na lokatę. Ostatnim krokiem powinno być wskazanie rachunku bankowego, na który zostaną zwrócone pieniądze, kiedy lokata dobiegnie końca. Pamiętaj o tym, że bardzo ważne jest dokładne wpisane wszystkich danych. Zanim zaakceptujesz i wyślesz wniosek, powinieneś kilka razy sprawdzić ich poprawność, pozwoli ci to oszczędzić sporo problemów w przyszłości, związanych z edytowaniem danych.

Które lokaty najbardziej opłaca się otwierać? Oczywiście takie, które przez jak najdłuższy czas oferują wysokie oprocentowanie. To właśnie dzięki temu zyskasz możliwość zarobienia jak największej sumy pieniędzy, a zadowolenie z oferty banku będzie maksymalne. Pragniemy każdemu z Was doradzić najlepsze aktualnie rozwiązanie na rynku. W tym właśnie celu dokładnie oraz każdego dnia analizujemy oferty lokat bankowych. Wiemy, że wiele nich może się różnić między sobą szczegółami. Wiedząc na co zwracać baczną uwagę, jesteśmy w stanie zaoferować takie propozycje lokat, z jakich na pewno będziecie zadowoleni. Zapraszamy do korzystania z usług naszego serwisu, które są w pełni darmowe. Korzystając z naszych analiz, rankingów i wskazówek, setki osób zyskało spokój, zadowolenie i pieniądze, dostępne dla nielicznych. Poświęć odrobinę wolnego czasu i sprawdź, która lokata bankowa będzie dla ciebie najlepsza.

Lokata na Nowe Środki

Getin Bank

  • Lokata na 3 i 6 miesięcy
  • Na środki do 200 000 zł
  • Oprocentowanie 0,4%
Złóż wniosek Warunki

eKonto z lokatą

mBank

  • oprocentowanie do 1% nominalnie w skali roku
  • 3 miesiące czas trwania lokaty
  • od 500 do 10 tys. złotych

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Przez nowego Klienta Banku rozumie się klienta będącego osobą fizyczną, który przed dniem złożenia wniosku o otwarcie lokaty dla nowych klientów, nie był stroną umowy z Bankiem na mocy której Bank prowadził na jego rzecz indywidualny lub wspólny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy lub w dniu złożenia wniosku otwarcie lokaty dla nowych klientów nie jest stroną umowy z Bankiem, na mocy której Bank prowadzi na jego rzecz indywidualny lub wspólny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Lokata dla nowych klientów otwierana jest z wybranym kontem osobistym. Szczegółowe informacje, w tym warunki i opłaty związane z prowadzeniem rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, są określone w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. Szczegółowe warunki i opłaty związane z lokatą dla nowych klientów z oprocentowaniem nominalnym w skali roku, znajdują się w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., dostępnym w placówkach mBanku, u operatorów mLinii oraz na stronie www.mBank.pl/lokata-dla-nowych-klientow/

Usługa przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych jest świadczona przez mBank S.A. Szczegółowe warunki i opłaty związane z usługą przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, a także informacje o ryzykach inwestycyjnych są określone w Regulaminie świadczenia przez mBank usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych oraz w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. znajdujących się na: https://www.mbank.pl/pdf/inwestycje/fundusze/regulamin-swiadczenia-przez-mbank-uslugi-przyjmowania-i-przekazywania-zlecen-nabycia-lub-odkupienia-jednostek-uczestnictwa-w-funduszach-inwestycyjnych.pdf oraz https://www.mbank.pl/pomoc/oplaty/oferta-indywidualna/aktualna-taryfa/. Instrukcja aktywacji usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych dostępna jest na https://www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje/fundusze/supermarket-funduszy-inwestycyjnych/.Usługa przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych może być świadczona tylko na rzecz posiadacza rachunku bankowego prowadzonego przez mBank S.A. Inwestowanie za pośrednictwem usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie informacyjnym. Bank nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne. Fundusze inwestycyjne nie są depozytem bankowym. Dotychczasowe wyniki funduszy oraz innych emitentów nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w fundusze inwestycyjne mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. mBank S.A. oświadcza, iż:1) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 30 czerwca 2005 roku, zmienione decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku, zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku oraz zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 listopada 2015 roku na prowadzenie działalności maklerskiej, 2) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 23 listopada 1995 roku na świadczenie usług powierniczych, prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rejestrowanie stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania,3) organem nadzorującym mBank S.A. w zakresie działalności, o której mowa w pkt. 1-2, jest Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa.

Złóż wniosek Warunki

Lokata

Inbank

  • Inbank - lokata na wysoki procent
  • Wysokie, stałe oprocentowanie
  • 100% online – bez wychodzenia z domu
  • Brak konieczności otwierania kolejnego konta
Złóż wniosek Warunki

Produkty polecane